Loading...
Open mensen 2017-10-19T19:11:23+00:00

Open Mensen

Bij een nieuwe, progressieve beweging passen natuurlijk Open mensen. Mensen die zich inzetten voor een eerlijke samenleving en duurzame leefomgeving. Uiteraard zijn dit onze leden. Maar een aantal mensen zetten zich op de voorgrond in voor sociaal en groen: onze wethouder, de raadsleden en het bestuur.

RAADSLEDEN
BESTUUR

In de fractie: onze wethouder en raadsleden

J.E. (Hans) Waaldijk
Functie: Raadslid en fractievoorzitter
Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug

Jagersdreef 4, 3972 XE Driebergen-Rijsenburg
Tel. 0343-521921 / 06-53616401
hanswaalwijk@casema.nl

Hij was geknipt voor de eerste vier pioniersjaren van de GroenLinks/PvdA-fractie: jong, gedreven en overtuigd dat samenwerking tussen de twee lokale linkse partijen meerwaarde zou hebben. Hij kreeg gelijk: de fractie smeedde hij tot een eenheid, ook door ruimte te laten voor individuele meningen en afwegingen. Een man die meer voor de harmonie gaat dan voor fractiediscipline. Hij zocht ook samenwerking met anderen. Eerst bij de collegevorming, later binnen de raad. Hij verafschuwt oneerlijkheid.

Hij houdt van het politieke werk, maar blijft het een uitdaging vinden een juiste balans te zoeken tussen werk (manager ouderenzorg), gezin met opgroeiende kinderen van nu 13 en 11 jaar, en zijn sportieve hobby’s (voetbal en wielrennen). Gunt zichzelf niet veel tijd voor de nieuwe media, leest door tijdgebrek eerder een tijdschrift (favoriet is ‘de Muur’, een literair tijdschrift over wielrennen) dan een boek. Is blij de kop nu te laten aan de andere Hans, maar blijft in het wiel zitten.

Nevenfunctie:
Clustermanager Verpleeghuis Zevenaar.

Karel de Wit
Functie: Raadslid
Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug

Woudenbergseweg 2, 3953 MG  Maarsbergen
Tel: 0343-881307  / 06 – 22 747 989
kareldewit@me.com 

‘Iets doen voor de volgende generatie’

Hij heeft een broertje dood aan onrechtvaardigheid. Wil daarom iets doen voor de samenleving. Hij hoopt via de politiek iets te kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de volgende generatie. Het opheffen van onrechtvaardigheid heeft daar rechtstreeks mee te maken.

Natuurlijk is hij via het vaderschap (hij woont met partner Juliëtte en dochter en zoon) alweer 16 jaar in Maarsbergen) verbonden met komende generaties, maar ook zonder dat horen mensen toch wel eigenlijk zo in het leven te staan. Ter ontspanning is hij sportief bezig (wielrennen, voetbal) maar hij mag ook graag sleutelen en lezen. Zijn mooiste boek ooit: The Magus van John Fowles. Muziek is ook belangrijk, maar kiezen voor een favoriet stuk of een favoriete componist of musicus dat lukt hem niet: ‘te veel om op te noemen.’

In het dagelijks leven is Karel adviseur in het bedrijfsleven geworden, na zijn studies Bedrijfseconomie en Master of Real Estate. De nieuwe sociale media zijn (nog) niet zo aan hem besteed.

dr. J.G.W. (Joost) Scheltinga
Functie: Raadslid en lid commissie Ruimte
Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug

Wildbaan 23, 3956 VZ Leersum
Tel: 06-54945625
joost@scheltinga.eu

‘Eerlijkheid en redelijkheid, als we daar nu eens allemaal voor gaan!’

Hij is van de beschouwende soort en vervlecht een flinke portie droge humor in het politieke handwerk. Hij zou graag zien dat iedereen dorpse deelbelangen en eigen wensen rustig(er) inbrengt, zodat er een redelijk debat ontstaat. Er wordt op gemeenteniveau te veel gepolitiseerd, vindt hij. ‘Eerst meppen en dan pas verder kijken, dat is toch geen fatsoenlijke manier om samen te leven?’

De historicus (studeerde economische en sociale geschiedenis en later nog Welshe geschiedenis) werd en is hoofd bedrijfsvoering van de stichting bodemsanering NS, Houdt zijn verzamelingen (o.a. postzegels en modelspoortreinen) bij. Hij woont sinds 13 jaar in Leersum en heeft het daar zeer naar de zin. Zijn hele voorkomen en optreden stralen uit waar hij voor gaat: eerlijkheid en redelijkheid. ‘Het op die manier proberen te verdelen van de lasten, zodat de zwaarste lasten op de sterkste schouders komen te rusten”, aan dat ideaal wil hij werken.

Specialismen, Nevenfuncties: 
Hoofd Service & Control Stichting Bodemsanering NS
Secretaris/lid Rekenkamercommissie gemeente Werkendam, gemeente Woudrichem en Aalburg
Lid Rekenkamercommissie gemeente Vallei & Veluwerand (o.a. Woudenberg, Scherpenzeel, Leusden)
Auteur/redactielid bij Kluwer, uitgave Handboek Financiële Verhoudingen Overheid
Lid Raad van Advies Geldersche Landschap en Geldersche Kastelen
Lid ledenraad Rabobank Utrechtse Heuvelrug

T.J (Tim) Verhoef
Functie: Raadslid en lid commissie Bestuur en Middelen
Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug

Vrijberghestraat 7, 3972 EN  Driebergen-Rijsenburg
tel: 0343-532071
tmverhoef@hetnet.nl

‘Mooi en heel houden van de aarde’

Hij heeft zijn draai gevonden als wethouder Utrechtse Heuvelrug. Hij werd dat in 2010, daarvoor was hij rijksambtenaar en nog eerder  was hij medewerker van eerst de Europese en daarna de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Een idealist, dat zeker. Maar ook realist. Hij werkt nu lokaal aan zijn droom: ‘een bijdrage te kunnen leveren aan het mooi en heel houden van de aarde en een eerlijke verdeling van haar rijkdommen. Te beginnen op de Utrechtse Heuvelrug.’ Het lokale niveau bevalt hem en dat niet alleen omdat het hem dichtbij huis en gezin (partner Mirjam, twee dochters en een zoon) in Driebergen houdt, maar ook omdat hij gelooft in de kracht van dorpen, overzichtelijke woongemeenschappen.
Hij houdt van lezen (leestip: Saturday, Ian McEwan), muziek( Van Bach en Händel tot de Rolling Stones en Anouk) en kilometers wegtrappen op zijn racefiets. Zijn kracht is zijn benaderbaarheid en snelheid van reageren. Tuurlijk twittert ie dus ook.

Voor Open: een bestuur dat verbindt en voorbereidt

GroenLinks en PvdA werken op lokaal niveau al een aantal jaren samen. Sinds 2017 doen zij dit samen met Progressief Heuvelrug onder de naam OPEN. De samenwerking is bezegeld in een overeenkomst (samenwerkingsovereenkomst), waarin de vergadering van gezamenlijke leden de belangrijke besluiten nemen en het bestuur uitvoering geeft aan de gekozen koers. De drie samenwerkende partijen hebben elk hun eigen bestuur. Informatie hierover vindt u op de websites van de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA en Progressief Heuvelrug.

Bestuur OPEN

Leden van het OPEN bestuur:

  • Age Halma (PvdA),
  • Harrie Swarte (GroenLinks),
  • Cees Langerak (PvdA), penningmeester
  • Jolanda Gerritsen (GroenLinks)
  • Teun Monster (Progressief Heuvelrug)

Haar taken bestaan uit:

  • Zorg dragen voor het proces waarin het verkiezingsprogramma, de kieslijst en de campagne tot stand komen
  • Gesprekspartner fractie
  • Gesprekspartner van de Wethouder
  • De verbinding met de gezamenlijke leden bevorderen.

Vragen aan het bestuur? Stuur een e-mail naar: open@sociaalengroen.nl

Een korte terugblik

Sinds 2009 werken GroenLinks en PvdA op de Heuvelrug samen met één fractie en één verkiezingsprogramma. In de afgelopen jaren werd er gezocht naar een mogelijkheid om ook niet GroenLinks- en PvdA-leden, die zich sterk willen maken voor een groenere en sociale Heuvelrug, bij de partijen te betrekken. Dit resulteerde in 2016 in de intentie om de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van OPEN, een gezamenlijke open beweging voor een sociale en duurzame Utrechtse Heuvelrug. In 2017 werd OPEN een feit, een lokale samenwerking van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug van GroenLinks en PvdA en de vereniging Progressief Heuvelrug. Deze vereniging brengt inwoners bij elkaar die zich in willen zetten voor een socialere en groenere Heuvelrug, maar geen lid zijn van GroenLinks of PvdA.